​​​​​

ADMITERE 2020

​​

 
 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
 Ordinul nr. 4.317/21.05.2020
 •  Rezultatele repartizării în licee a absolvenţilor claselor a VIII-a.
 •  Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti - etapa specială a absolvenţilor claselor a VIII-a.
 •  Rezultatele finale ale repartizării în licee militare 2020.


  ADMITERE 2019


  Rezultate repartizare licee 

  Ierarhia absolvenților în județ​

  Informații despre admitere în învățământul dual:

  ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2018 - 2019 descarcă de AICI​

  ORDIN nr. 3554/2019 din 29 martie 2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual descarcă de AICI

  OMENCS 5077 referitor la admiterea în invățământul liceal 2017

  Calculul mediei de admitere:
        Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
        Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN unde:
  MA = media de admitere;
  ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a


  ​​ADMITERE 2018

    📗   Ierarhia din județul Galați​
    📗   Ierarhia pe școală

        Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

        Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2017-2018 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

         Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

         Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
         Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017-2018
  1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. 
  2. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA =​ (ABS + 3EN)/4  unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

  Ordin admitere 2016

  Calendarul admiterii liceu 2016

  Calendarul admiterii 2016_învățământ profesional


  ADMITERE 2017

  Ierarhia județeană admitere​​​

  Repartizare etapa I.pdf