CEAC.jpg

​​Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) 

 Atribuții (cf.art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare):

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoştință tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.


2018-2019

1.REGULAMENT DE FUNCTIONARE.doc

2.planul de actiune 2018-2019.doc

3.plan operational 2018-2019.doc

4.grafic sedinte ceac 2018-2019.doc

5. plan de imbunatatire 2018-2019.docx

6. instrumente 2018-2019 .doc

7. repartizare cadre didactice pentru observarea lectiilor 2018-2019 completat.docx

8. RAPORT DE ACTIVITATE CEAC.docx

9. pagini revizuite manualul calitatii 2018 - 2019 de completat.docx

10. MANUALUL CALITATII D.STURDZA 2018-2019 bun de completat.docx

​Hotărâri CEAC

​​hot 1.docx

hot 2.docx

hot 3.docx

hot 4.docx

hot 5.docx

hot. 6.docx

hotarari ceac ceac 2018-2019 - .doc2016-2017​

​​​manualul calitatii revizuit 2016​

planul de actiune ceac 2016-2017

plan operational CEAC  2016-2017

Regulamentul de functionare CEAC