​​​​​​​​​​​Fără titlu.pngCEAC.jpg

​ ”Împr​eună, pentru educație​ de calitate!”​​Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității (CEAC) 


 Atribuții (cf.art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare):

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoştință tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.

An școlar 2019-2020

RAPORT DE ACTIVITATE CEAC 2018-2019.pdf

Plan de imbunatatire.pdf

REGULAMENT DE FUNCTIONARE.pdf

Planul de actiune.pdf

Plan operational.pdf

Grafic sedinte ceac.pdf

Instrumente de evaluare.pdf

Repartizare cadre didactice pentru observarea lectiilor.pdf

MANUALUL CALITATII 2018-2019.pdf

Subcomisii.pdf

Componența comisiei - responsabilități și sarcini.pdf

ORGANIGRAMA CEAC.pdf

Analiza rezultate evaluare națională clasa a VIII-a 2019.pdf

Raport analiza planificari CEAC.pdf

Inventar instrumente evaluare ceac.pdf

Analiza comparata EN VIII .pdf

Analiza evolutie calitate corp profesoral.pdf

Analiza formarea cadrelor didactice prin participare la cursuri de formare comparativ 2016-2019.pdf

Raport activitate stiintifica.pdf

Raport promovarea imaginii scolii 2019.pdfAn școlar 2018-2019

1.REGULAMENT DE FUNCTIONARE.doc

2.planul de actiune 2018-2019.doc

3.plan operational 2018-2019.doc

4.grafic sedinte ceac 2018-2019.doc

5. plan de imbunatatire 2018-2019.docx

6. instrumente 2018-2019 .doc

7. repartizare cadre didactice pentru observarea lectiilor 2018-2019 completat.docx

8. RAPORT DE ACTIVITATE CEAC.docx

9. pagini revizuite manualul calitatii 2018 - 2019 de completat.docx

10. MANUALUL CALITATII D.STURDZA 2018-2019 bun de completat.docx

​Hotărâri CEAC

​​hot 1.docx

hot 2.docx

hot 3.docx

hot 4.docx

hot 5.docx

hot. 6.docx

hotarari ceac ceac 2018-2019 - .doc2016-2017​

​​​manualul calitatii revizuit 2016​

planul de actiune ceac 2016-2017

plan operational CEAC  2016-2017

Regulamentul de functionare CEAC