Școala Gimnazială "Dimitrie Sturdza" Tecuci  prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art.6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin unității potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român, dumneavoastră sau regie, precum și evitarea riscurilor privind securitatea.

    Școala Gimnazială "Dimitrie Sturdza" ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.

    De asemenea, vă informăm că unele spații ale unității școlare (holuri și exterior) sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.

 

DPO

Ing. de sistem Adrian Motoc​