​​

COMISII METODICE

AN ŞCOLAR 2016-2017

COMISIA METODICĂ

MEMBRI

STATUT

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Gabor Raluca

DIRECTOR,

Profesor de matematică, titular, grad didactic I

Iacomi Mariana

Profesor de matematică, titular, grad didactic I

Florea Dana

Profesor de matematică, cadru didactic asociat, grad didactic definitiv

Găzdaru Oneta

Profesor de matematică, cadru didactic asociat, grad didactic definitiv

Pătrăşcan Viorica

Profesor de chimie-fizică, titular, grad didactic I

Tudorici Livia

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

Profesor de fizică, titular, grad didactic I

Geabana Camelia

Profesor de biologie, titular, grad didactic definitiv

Dascălu Elena

Profesor de EPS, cadru didactic asociat, grad didactic I

Munteanu Dragoş

Profesor de TIC, cadru didactic asociat, grad didactic definitiv

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Ghica Claudia

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

Profesor de limba şi literatura română, titular, grad didactic I

Cusiac Daniela

Profesor de limba şi literatura română, titular, grad didactic I

Nistor Săndiţa

Profesor de limba şi literatura română, titular, grad didactic II

Prangate Ecaterina

Profesor de limba engleză, titular, grad didactic II

Purcăreaţă Laura

Profesor de limba engleză,cadru didactic asociat, grad didactic definitiv

Jambru Mihaela

Profesor de limba engleză, cadru didactic asociat , grad didactic I

Raicu Mirela

Profesor de limba franceză, cadru didactic asociat, debutant

Enache Tudoriţa

Profesor de limba franceză, cadru didactic asociat, grad didactic definitiv

OM ŞI SOCIETATE

Ardeleanu Cornelia

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

Profesor de educaţie tehnologică, titular, grad didactic I

Pohrib Mihail

Profesor de istorie, titular, grad didactic I

Vlăsceanu Doina

Profesor de geografie, titular,

grad didactic I

Movileanu Maricica

Profesor de religie, titular, grad didactic I

Filimon Sorina

Profesor de educaţie plastică, cadru didactic asociat, grad didactic II

Tamaş Costică

Profesor de educaţie muzicală, titular, grad didactic I

Roşu Vasile

Profesor de educaţie fizică, titular, grad didactic I

Huzum Alin

Profesor de educaţie fizică, titular, grad didactic definitiv

Crăciun Mihai

Profesor de educaţie fizică, cadru didactic asociat, debutant

Boştiog Niculina

Profesor de istorie, titular, grad didactic I

DIRIGINŢI

Ghica Claudia

Diriginte clasa a V-a A

Cusiac Daniela

Diriginte clasa a V-a B

Ardeleanu Cornelia

Diriginte clasa a V-a C

Prangate Ecaterina

Diriginte clasa a VI-a A

Purcăreaţă Laura (Roşu Vasile)

Diriginte clasa a VI-a B

Vlăsceanu Doina

Diriginte clasa a VI-a C

Tudorici Livia

Diriginte clasa a VII-a A

Iacomi Mariana

Diriginte clasa a VII-a B

Filimon Sorina

Diriginte clasa a VII-a C

Movileanu Maricica

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ, CONSILIER EDUCATIV

Diriginte clasa a VIII-a A

Pohrib Mihail

Diriginte clasa a VIII-a B

ÎNVĂŢĂTORI

Tudorache-Marin Viorica

RESPONSABIL CEAC

Profesor pentru învăţământul primar, clasa preg A, titular, grad didactic I

Georgescu Maria

Profesor pentru învăţământul primar, clasa preg B, titular, grad didactic I

Vasilie Simona

Profesor pentru învăţământul primar, clasa preg C, titular, grad didactic II

Parvana Dumitra

Profesor pentru învăţământul primar, clasa I A, titular, grad didactic I

Epure Nicoleta

Profesor pentru învăţământul primar, clasa I B, titular, grad didactic I

Cojocea Emil

Profesor pentru învăţământul primar, clasa I C, titular, grad didactic I

Irimia Mioara

DIRECTOR ADJUNCT

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a II-a  A, titular, grad didactic I

Ceparu Iuliana

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a II-a B, titular, grad didactic I

Bejan Cristina

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a II-a C, cadru didactic asociat, debutant

Paraschiv Mirela

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a III-a  A, titular, grad didactic I

Ţarălungă Elena

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a III-a B, titular, grad didactic I

Golea Florentina

RESPONSABIL PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE

Profesor pentru învăţământul primar, clasa a IV-a  A, titular, grad didactic I

Cătăuţă Carmen

Învăţător, clasa a IV-a B, titular, grad didactic I

 

​​​​